سامانه پیام کوتاه شرکت کیمیااندیشان نرم افزاری توانمند جهت ارسال و دریافت و پردازش پیام کوتاه (SMS) است. این نرم افزار و شرکت کیمیااندیشان در مقایسه با نرم افزارهای متعلق به سایر شرکتها دارای خصوصیات ویژه ای می باشد که آن را منحصر به فرد کرده است. برخی از این خصوصیات عبارتند از: