تعرفه پیش شماره ها                                                      نحوه ثبت نام

جدول 2 - پیش شماره 3000 مگفا
نوع شماره هزینه
شماره 14 رقمی 000ر250 ریال
شماره 12 رقمی 000ر000ر1 ریال
شماره 10 رقمی 000ر200ر1 ریال
شماره 9 رقمی (غیررند) 000ر000ر2ریال
شماره 8 رقمی (باتوجه به شماره انتخابی) حداقل 000ر000ر6 ریال
شماره های کمتر از 8 رقم پس از استعلام از مخابرات

جدول 2 - پیش شماره 2000 آتیه
قیمت رند حداقل قیمت (غیر رند) نوع شماره
پس از استعلام 000ر500ر1 ریال شماره 12 رقمی
پس از استعلام 000ر000ر2 ریال شماره 11 رقمی
پس از استعلام 000ر500ر3 ریال شماره 10 رقمی
پس از استعلام 000ر000ر5 ریال شماره 9 رقمی
پس از استعلام 000ر000ر12 ریال شماره 8 رقمی
پس از استعلام 000ر000ر18 ریال شماره 7 رقمی
پس از استعلام 000ر000ر125 ریال شماره 6 رقمی

جدول 2 - پیش شماره 1000 رهیاب
نوع شماره هزینه (غیر رند) هزینه (رند)
شماره 14 رقمی 000ر200 ریال 000ر300 ریال
شماره 13 رقمی 000ر390 ریال 000ر780 ریال
شماره 12 رقمی 000ر790 ریال 000ر580ر1 ریال
شماره 11 رقمی 000ر500ر1 ریال 000ر000ر3 ریال
شماره 10 رقمی 000ر000ر2 ریال 000ر000ر4 ریال
شماره 9 رقمی 000ر500ر2 ریال 000ر000ر5 ریال
شماره 8 رقمی 000ر900ر3 ریال 000ر800ر7 ریال
شماره 7 رقمی 000ر000ر50 ریال 000ر000ر50 ریال
شماره 6 رقمی 000ر000ر100 ریال 000ر000ر100 ریال

جدول 2 - پیش شماره 5000 ارمغان
نوع شماره هزینه (غیر رند)
شماره 14 رقمی 000ر200 ریال
سایر شماره ها پس از استعلام از مخابرات

توجه: پیش شماره 5000 دارای قابلیت منحصر به فرد ارسال پیامک بر اساس سن و جنسیت گیرندگان است. در این قابلیت شما با انتخاب شهر، سن و جنسیت مخاطبان می توانید پیامک های خود را به جامعه مخاطبان مورد نظر خود بفرستید.

جدول 2 - پیش شماره 021 مخابرات تهران
شماره های اختصاصی متناظر با تلفن ثابت
نوع شماره قیمت (ریال)
شماره های 8 رقمی استان تهران و البرز 500.000
شماره های 5 رقمی 3.000.000
شماره های 4 رقمی 3.500.000
شماره های 3 رقمی 4.500.000
شماره های اختصاصی غیر متناظر با تلفن ثابت
ردیف ساختار شماره اختصاصی
غیر متناظر
تعداد رقم بعد از 021000 بازه قیمت (ریال) توضیحات تکمیلی
1 021000XX 2 30 میلیون 45 میلیون  
2 021000XXX 3 15 میلیون 30 میلیون  
3 021000XXXX 4 3.000.000 6.000.000  
4 021000XXXXX 5 2.000.000 5.000.000  
5 021000XXXXXX 6 1.500.000 2.000.000  
6 021000XXXXXXX 7 1.000.000 1.500.000 در صورتی که این شماره عینا شماره تلفن کاربران شهرستانی باشد، این هزینه 700.000 ریال می باشد.
7 021000XXXXXXXX 8 900.000    
8 021000XXXXXXXXX 9 700.000    
9 021000XXXXXXXXXX 10 600.000    


کدام پیش شماره را انتخاب کنم؟

هر کدام از پیش شماره ها توسط مخابرات به یک پیمانکار (اپراتور) واگذار شده است و با توجه به سیاست های اپراتور تفاوتهایی در ارائه خدمات توسط آنها وجود دارد. در جدول ذیل برخی تفاوتهای این پیش شماره ها با یکدیگر مقایسه شده است:

معیار / پیش شماره
خط ثابت (021)
1000
2000
3000
5000
ارسال به شماره های فیلتر شده
کیفیت ارسال از نظر تحویل به گیرنده بسیار خوب خوب خوب خوب متوسط
تعرفه ارسال پیامک به انواع شماره (همراه اول، ایرانسل و ...) یکسان غیر یکسان غیر یکسان یکسان غیر یکسان
سرعت ارسال پیامک بالا بسیار بالا بالا متوسط بالا
گزارش تحویل به گیرنده
هزینه ارسال پیامک پایین مناسب پایین مناسب پایین
انتخاب خط با شماره دلخواه محدود محدود محدود
هزینه خط اختصاصی مناسب مناسب بالا مناسب پایین
بازگشت هزینه پیامک نرسیده به مخابرات
سایر مزایا ارسال و دریافت از طریق پیامک روی خط ثابت امکان انتخاب شماره در بازه گسترده برگشت هزینه نرسیده به گوشی در حالت Deliver Base بزرگترین اپراتور ارسال پیامک در کشور امکان ارسال به بانک تفکیک جنسیتی و سنی

تعرفه شارژ

جدول 3 - هزینه ارسال هر اس ام اس با پیش شماره های مختلف (ریال)
میزان شارژ ریالی پیش شماره 026-021 پیش شماره 50001 پیش شماره 50002 پیش شماره 1000 و 3000 پیش شماره 2000
  0 ≤ X < 500.000 115 130 135 140 150
500.000 ≤ X < 4.000.000 110 125 130 135 145
4.000.000 ≤ X < 15.000.000 105 120 125 130 140
15.000.000 ≤ X < 30.000.000 99 114 119 124 134
30.000.000 ≤ X < 50.000.000 90 105 110 115 125
50.000.000 ≤ X < 1.000.000.000 85 100 105 110 120